top of page

Regulamin pobytu Lila Masaż Tajski

Image by Dainis Graveris

W poniższym regulaminie znajdziesz regulamin domu obowiązujący w Lila Thai Massage. Masz obowiązek przestrzegać tych zasad. Naruszenie jednego lub więcej regulaminu domu może skutkować podjęciem działań, w tym żądaniem przestrzegania regulaminu domu, odmową dostępu do naszego salonu masażu i/lub natychmiastowym zgłoszeniem policji.

 1. Płatności wyłącznie gotówką. Nie ma możliwości płacenia kartą.
  2. Dostęp od 21 roku życia. W razie wątpliwości prosimy o dowód tożsamości (ważny paszport, prawo jazdy i/lub dowód osobisty)
  3. Wewnątrz obowiązuje zakaz palenia.
  4. Konsumpcja, używanie, handel i/lub noszenie jakichkolwiek miękkich i/lub twardych narkotyków jest surowo zabronione.W przypadku nadużycia zostanie wezwana policja.
  5. Osoby będące pod wyraźnym wpływem alkoholu i/lub innych substancji zostaną odmówione wstępu na Masaż Tajski Lila.
  6. Noszenie jakiejkolwiek broni jest surowo zabronione i będzie zgłaszane policji.
  7. Lila Thai posiada kamery w centralnych miejscach dla Waszego i naszego bezpieczeństwa. Każdy kto odwiedza Lila Thai Massage wyraża zgodę na nagrywanie. W nagłych przypadkach nagrania te można pokazać policji, organom sądowym i innym agencjom rządowym jako materiał pomocniczy.
  8. Należy odnosić się do każdego z szacunkiem. Wszelkie formy rasizmu lub dyskryminacji są niedozwolone.
  9. W naszym salonie dozwolony jest wyłącznie bezpieczny seks i czynności z nim związane.
  10. Panie same decydują jakie usługi oferują. Rozsądnie jest omówić swoje życzenia z wybraną kobietą. Pani nie musi współpracować z Twoimi życzeniami, jeśli nie chce i ma prawo odmówić Ci usług.
  11. Pani ma prawo odmówić Ci jako klientowi. Jeśli przydarzy Ci się taka sytuacja, nie złość się, to wybór kobiety. Wybierz inną panią, to poprawi atmosferę.
  12. Uważamy, że higiena jest ważna i prosimy o wzięcie prysznica przed każdym masażem. Lila Thai zapewnia czysty ręcznik na każdą wizytę.
  13. W przypadku braku porozumienia obowiązkowe jest zgłoszenie tego menadżerowi/hostessie Lila Thai.
  14. Lila Thai robi wiele, aby być placówką bezpiecznego seksu i nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, szkody materialne i/lub niematerialne.
  Przystępujesz do masażu tajskiego Lila wyłącznie na własne ryzyko.
  15. Lila Thai Massage nie ponosi odpowiedzialności za utratę towaru.
  16. Przychodząc i wychodząc z Lila Thai Massage nie przeszkadzaj sąsiadom.

Niniejszy regulamin domu stanowi nasze warunki pobytu u nas. Kierownictwo Lila Thai Massage życzy Państwu miłego i relaksującego czasu.

bottom of page